€ 1 miljoen voor nieuw pensioenonderzoek

De Netspar-directie heeft vier aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd en per project k€250 toegekend. De toekenning van de vier projecten is in lijn met het advies van de Partner Research Council, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council. Netspar wenst de onderzoekers veel succes met de uitvoering van deze driejarige projecten. De beoogde start is in januari 2018.

Informatie per project:

Johan Mackenbach & Wilma Nusselder (EUR): Longer life, longer in good health, working longer? Implications of educational differences for the pension system
Uit gegevens van diverse landen blijkt dat mensen met een hoger opleidingsniveau langer én veel langer in goede gezondheid leven dan mensen met een lager onderwijsniveau. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het pensioenstelsel. Bijvoorbeeld op het gebied van solidariteit, maar ook de kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wanneer iedereen langer moet doorwerken. Dit project beoogt afzonderlijke projecties van toekomstige (gezonde) levensverwachting op het niveau van het onderwijs te geven en inzicht te geven in de gevolgen hiervan voor het (nieuwe) Nederlandse pensioenstelsel.

Antoon Pelsser (UM): Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty
De afgelopen jaren komen (beleggings)risico’s in pensioenen steeds meer bij deelnemers te liggen en minder bij werkgevers. Dat betekent dat in het belang van de deelnemer rekening gehouden moet worden met lastig in te schatten risico’s en onzekerheden als het gaat om bijvoorbeeld aandelenprijzen en rentestanden. Dit project beoogt strategieën te ontwikkelen die adequaat presteren, ook wanneer inschattingsfouten gemaakt worden.

Marcel Lever (CPB): Choice architecture in pensions and retirement
Dit project beoogt de impact van maatwerk en keuzevrijheid in pensioenen op het maatschappelijk welzijn te analyseren. Er worden twee aspecten van de keuze-architectuur bekeken: keuzebeperking en geïndividualiseerde defaults. Het project richt zich op het effect van de keuze-architectuur in pensioenregelingen op pensionering, sparen voor pensioen en beleggingen. De analyse omvat ook de impact die persoonlijke karakteristieken zoals levensverwachting, gezondheid, risico houding en huisvesting hebben op keuze van mensen.

Peter de Goeij & Eric Postma (TiU): Data Science Solutions to Enhance Pension Communication
Doel van dit project is de kracht van state-of-the-art data science methoden te gebruiken om de communicatie op het gebied van pensioenen en verzekeringen op twee gebieden te bestuderen en te verbeteren. Ook wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden ‘machine learning’ (algoritmes) biedt om de communicatie op het gebied van pensioenen en verzekeringen te vergemakkelijken. De beoogde output bestaat uit academische papers, rapporten over de behaalde resultaten en software-instrumenten voor het uitvoeren van de benodigde verbeteringen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners