Leren van andere landen: Terugblik International Pension Workshop ’20

Van 22 tot 24 januari vond de jaarlijkse, internationale pensioenconferentie van Netspar plaats in Leiden. Ruim 120 onderzoekers uit onder meer Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Australië presenteerden academisch pensioenonderzoek rond vraagstsukken op het gebied van finance, gedrag, wonen, werken, levensverwachting, keuze en pensionering.

Doel van deze jaarlijkse bijeenkomst van en voor academici is het presenteren en feedback ophalen van onderzoekers uit verschillende landen en werkvelden. Voor onderzoekers is de IPW “the place to be” om zich te laten informeren en inspireren, te leren van andere landen en te netwerken met toponderzoekers op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt en vergrijzing.

Keynotes
Keynote Courtney Coile (Wellesley College) vertelde over het 25-jaar lopende onderzoeksproject dat zij leidt, waarbij over 12 landen gekeken is naar de impact van pensioenhervormingen op de keuzes van mensen ten aanzien van arbeidsmarkt.

Jeffrey Robert Brown (The University of Illinois, Urbana-Champaign) ging in op de effecten van uitstelgedrag, het belang van annuïteiten en de rol van framing in communicatie om mensen in actie te krijgen.

Interviews
Dit jaar geven we u graag een sneak preview van het nieuwste, internationale, academische pensioenonderzoek dat Netspar faciliteert en financiert. De presenaties vindt u online (zie tabblad programma) en hieronder diverse interviews met de twee keynote sprekers en diverse onderzoekers op onze homepage en op LinkedIn:

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners