Geheugen schetst te positief beeld van in het verleden behaalde resultaten

Interview met Paul Smeets (Maastricht University)

Bij de vorming van financiële beslissingen, blijkt het geheugen je vaak een té positief beeld van het verleden voor te spiegelen. Dat blijkt uit onderzoek van Paul Smeets e.a. (UM). “Het geheugen blijkt geen goede raadgever. In het geval van onze studie zien we dat mensen in het verleden behaalde beleggingsresultaten stelselmatig te rooskleurig inschatten op basis van hun herinnering. En dat heeft effect op de beleggingskeuzes die ze in de toekomst maken.”

We leren allemaal van onze ervaringen, maar herinneringen kunnen selectief en vervormd zijn”, vervolgt Smeets. “In ons experiment vroegen we mensen naar hun eerder behaalde beleggingsresultaten. Zij bleken hun behaalde resultaat stelselmatig veel positiever in te schatten en maakten meer fouten dan de niet-beleggers. Dat blijkt deels aangedreven door selectief geheugen: beleggers onthouden hun goede rendementen en vergeten de slechte.


Geld toe
“Onze studie laat zien dat het voorkeursgeheugen individuele overtuigingen en beslissingen om opnieuw te beleggen beïnvloedt. Zelfs wanneer dit leidt tot een negatief rendement. En zelfs wanneer we deelnemers geld boden voor het maken van de juiste keuze. Het geheugen blijkt bovendien boven de kennis van financiële markten te staan; het maakt niet uit hoeveel ervaring beleggers en hoeveel beleggingskennis zij hadden.”

Helpen
Maar beter helemaal niet meer beleggen dan? Dat is misschien ook niet verstandig, vindt Smeets: “Sparen levert vrijwel niets meer op en beleggen kan een waardevol alternatief zijn. De wijze waarop ons geheugen ons voor de gek houdt, geeft inzicht in hoe mensen leren van ervaringen op financiële markten en in de mogelijke gevolgen van overmoed en het nemen van risico’s. Met deze gegevens zou je mensen kunnen helpen betere financiële beslissingen te nemen.”

Meer lezen
Investor Memory door Katrin Gödker, Peiran Jiao, Paul Smeets (UM)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners