Interview: “Weinig interesse in persoonlijke financiën: waarden helpen voorspellen wie de juiste keuzes maakt”

Interview with Susan Thorp (University of Sydney)

Het vermogen om financiële klappen op te vangen is cruciaal voor financieel welzijn. Maar als het aankomt op financiële keuzes zijn veel mensen besluiteloos en amper geïnteresseerd. “Financiële klappen zijn vaak het gevolg van ziekte of werkeloosheid”, legt de Australische onderzoeker Susan Thorp (University of Sydney) uit. “Geen leuke onderwerpen om over na te denken. Besluiteloosheid kan het individu en de maatschappij echter een hoop geld kosten. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat de gebruikelijke stappen van een besluitvormingsproces in kaart brengt en dit koppelt aan diverse factoren die keuzegedrag kunnen voorspellen. We hebben vastgesteld dat vooral persoonlijke waarden en financiële vaardigheden kunnen voorspellen in hoeverre mensen in staat en bereid zijn om een (betere) keuze te maken.”

Photo: Robert Goddyn

“Gemiddeld genomen werkt een mens 40 jaar. Er is een gerede kans dat iemand in die periode te maken krijgt met de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen als werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of de dood van een naaste”, zegt Susan Thorp. “Helaas zien we vooral desinteresse op dit gebied: 80% van de mensen denkt nooit na over hun levensverzekering of welke dekking deze verzekering biedt. Dit brengt grote risico’s met zich mee, want een gewone levensverzekering dekt slechts 37% van het bedrag dat een gemiddeld gezin nodig heeft. Als de Australische overheid het tekort als gevolg van deze te lage dekking zou aanvullen, zouden de kosten daarvoor kunnen oplopen tot 1 miljard dollar per jaar. Met ons onderzoek hebben we het belang van financiële kennis en persoonlijke waarden afgezet tegen de stadia die mensen doorlopen bij de keuze voor een verzekering.”

Waarden
Om meer grip te krijgen op het besluitvormingsproces hebben Susan en haar co-auteurs een aankooptrechter ontwikkeld. Hiermee worden de verschillende interesseniveaus in kaart gebracht die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat mensen een beslissing nemen over hun levensverzekering. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke kenmerken zoals iemands waarden, gezinssamenstelling, financiële situatie, de wil om iets na te laten en het hebben van een baan een rol spelen bij het voorspellen van een weloverwogen, actieve keuze. “We hebben de tien menselijke basiswaarden uit het model van Schwartz gebruikt als startpunt en deze vervolgens geclusterd in vier verschillende dimensies, te weten: boven jezelf uitstijgen, jezelf verbeteren, openstaan voor verandering en behoudend zijn. Hiermee kunnen we inschatten hoeveel mensen een weloverwogen keuze maken en hoeveel mensen dat niet doen.”

Communicatie
“Ik vind het ontluisterend dat ons onderzoek uitwijst dat 28% van de mensen zegt dat ze niet weten wat een levensverzekering is en welke dekking zo’n verzekering biedt. Er valt echt nog een hoop winst te boeken wat betreft het op peil brengen van het algemene financiële kennisniveau. Daarnaast moet het ‘one size fits all’-model dat veel wordt gebruikt in financiële communicatie worden aangepast, zodat mensen op hun persoonlijke waarden worden aangesproken. Ons model helpt in significante mate te voorspellen in welk deel van het klanttraject mensen zitten en in hoeverre ze in staat zijn om de juiste beslissing te nemen voor hun situatie. Deze inzichten kunnen helpen om de communicatiestroom beter te structureren en mensen helpen die begeleiding nodig hebben om tot een financieel gezondere situatie te komen.

Meer lezen
Lees het werkdocument Life Insurance: Decision States, Financial Literacy, and the Role of Personal Values, Hazel Bateman (UNSW Sydney), Paul Gerrans (University of Western Australia), Susan Thorp en Yunbo Zeng (University of Sydney) of bekijk Susans presentatie op de Netspar International Pension Workshop.

 

Interview reeks
Het verhaal van Susan Thorp is onderdeel van een reeks interviews met (internationale) Netspar-onderzoekers tijdens de IPW2020. Hiermee geven we een inkijkje in de resultaten van wereldwijd, lopend, academisch Netspar-onderzoek. De komende weken publiceren we iedere vrijdag rond het middaguur een interview op onze website en via sociale media.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners