Evenementen

Netspar organiseert een grote variatie aan praktijkgerichte en academische evenementen om kennisuitwisseling te faciliteren en discussie te stimuleren.

Netspar Anniversary Meeting
Besloten bijeenkomst
Aftrapbijeenkomst Keuze en maatwerk in pensioen; Economische en Juridische aspecten en Data Science
Besloten bijeenkomst
Aftrapbijeenkomst vormgeving keuzevrijheid en maatwerk binnen pensioenregelingen
Besloten bijeenkomst
Bekijk alle evenementen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_ministeries
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners