Afterlunch webinar – Tunga Kantarci – “Evaluatie van beleidsopties om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te vergroten”

Netspar organiseert deze After Lunch webinars voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit webinar door Tunga Kantarci (Rijksuniversiteit Groningen) komt u meer te weten over het evalueren van beleidsopties om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te vergroten.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is in het Engels.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jim Been (Leiden University), Arthur van Soest (Tilburg University), Daniel van Vuuren (Tilburg University).

Veel landen overwegen beleidsmaatregelen om langer werken te bevorderen, zoals het wijzigen van financiële prikkels voor vervroegd pensioen, het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd of het stimuleren van gedeeltelijke pensionering in plaats van volledige pensionering.

Met behulp van gegevens over voorkeuren schatten we een structureel levenscyclusmodel om te analyseren hoe financiële prikkels voor verschillende (gedeeltelijke) pensioenregelingen de beslissingen van individuen om (geleidelijk) met pensioen te gaan sturen. Vervolgens gebruiken we het model om beleidssimulaties uit te voeren.

Met verschillende versies van het Generatiepact analyseren we hoe de beslissingen om met pensioen, deeltijd of voltijds te werken veranderen als bijvoorbeeld de normale pensioenleeftijd steeds later wordt, de pensioenopbouw toeneemt of geleidelijk stoppen met werken wordt gestimuleerd.

De resultaten kunnen pensioenuitvoerders en werkgevers helpen om deeltijdwerk en gedeeltelijke pensioenopties te ontwerpen die de participatie en het arbeidsaanbod van oudere werknemers vergroten.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners