JAARVERSLAG 2021

Het jaar 2021 was een jaar van transitie, versterken, impact maken en evalueren. ‘Wat er ook gebeurt, achteroverleunen is geen optie’ was de conclusie van de projectgroep die vier toekomstscenario’s na de pensioenhervorming onderzocht. Dat geldt ook voor Netspar als organisatie. Transitie naar een nieuw pensioenstelsel waarvoor naar Netspar werd gekeken en na diverse positieve evaluaties ook de transitie naar een nieuw werkprogramma 2023-2027. Netspar ging in de voorbereiding van deze transitie door met onderzoek, publicaties, op de website actueel blijven en heeft zich versterkt met maar liefst vier nieuwe partners. Wetenschap en praktijk verbinden, daar zit onze toegevoegde waarde in.

We geven op drie manieren een korte terugblik op 2021:

Lees ook:

Interview met een van onze partners, Kenan Yildirim, algemeen directeur van Shell Pensioenbureau Nederland “Beide besturen geloven sterk in datagedreven besluitvorming gebaseerd op wetenschappelijke inzichten”.

Kerncijfers 2021

Het Jaarverslag 2021 bevat tevens een financieel verslag.

Voorgaande jaarverslagen kunt u vinden in ons archief.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners