Shell pensioenfondsen treden toe tot kennisnetwerk Netspar

Op 1 december 2021 zijn Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) en Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) als partner toegetreden tot het Netspar-netwerk. Door de samenwerking geven SSPF en SNPS invulling aan hun ambitie om de uitvoering van de pensioenregelingen verder te verbeteren op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, daarbij gebruikmakend van de kennis en ervaring van vooraanstaande deskundigen.

 

Kenan Yildirim, algemeen directeur van Shell Pensioenbureau Nederland:

“SSPF en SNPS maken graag onderdeel uit van de kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkontwikkeling van Netspar. Beide besturen geloven sterk in datagedreven besluitvorming gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Wij hebben specifieke interesse in Netspar onderzoeken naar innovatie in communicatie, datascience en risicohouding.”

Algemeen directeur Netspar Marike Knoef: “Wij zijn blij met de toetreding van de Shell fondsen omdat dit de eerste ondernemingspensioenfondsen zijn die bij Netspar aansluiten. Ze lopen voorop in het kiezen van eigen oplossingen. SSPF is wat belegd vermogen één van de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland en SNPS heeft al veel kennis en ervaring met de Wet verbeterde premieregeling. Beide fondsen leveren daardoor een waardevolle bijdrage aan ons kennisnetwerk.”

Over Shell fondsen

SSPF verzorgt de DB-pensioenregeling voor (ex-)medewerkers van Shell die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen en Nederland als ‘base country’ hebben. Het fonds verzorgt de pensioenenuitkeringen van bijna 19.000 pensioengerechtigden en heeft meer dan 32.000 actieve deelnemers. Het belegd vermogen bedraagt 31 miljard euro (cijfers 2020). SNPS verzorgt de uitvoering van de beschikbare premieregeling voor medewerkers van Shell die vanaf 1 juli 2013 nieuw in dienst komen en Nederland als ‘base country’ hebben. Daarnaast voert het ook een nettopensioenregeling uit. Het fonds heeft bijna 10.000 deelnemers en pensioengerechtigden. Het belegd vermogen bedraagt305 miljoen euro (cijfers 2020).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners