Toegekende Onderzoeksprojecten

2023

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Thema

individual research grant

COMPARATIVE Research Grant

EXTRA

2022

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Communicatie rond toedeling persoonlijke vermogens. Lisa Bruggen (MU), Bas Werker (TiU).
Kunnen we inflatierisico’s in de uitkering beter beheersen in de nieuwe premieregelingen? Peter Schotman (MU), Niels Kortleve (PGGM), Rens van Gastel (PGGM), Theo Nijman (TIU).
Economische en juridische aspecten van de keuze voor fondsen om wel of niet in te varen. Casper van Ewijk (UvA), Mark Heemskerk (RUN).

Keuzebegeleiding rond vast en variabel pensioen. Bas Donkers, Benedict Dellaert (EUR).
Risk capacity measurement: a review of the scientific literature and application using Dutch administrative data. Raun van Ooijen, Rob Alessie (RUN).
De houdbaarheid van de taakafbakening in het toekomstig pensioenstelsel. Erik Lutjens (VU), Hans van Meerten (UU).

Thema

Migrants’ retirement preparation: risk factors, causes, solutions. Frank van Tubergen, Jelle Lossbroek (NIDI).
Work in old age and when disabled: The role of employer responsibility. Max Groneck (RUG).
Optimal intergenerational risk sharing with reference-dependent preferences. Antoon Pelsser (MU), Servaas van Bilsen (UvA)

The measurement, understanding and application of risk aversion differences for pension investements. Martijn de Vries (VU)

individual research grant

COMPARATIVE Research Grant

Pension Fees in the Netherlands, United States, Poland, and Canada. Sally Shen (GRI) and others
Mandatory pension accrual of entrepreneurs: a comparison between the Netherlands and Iceland. Bastiaan Starink (TiU), Gylfu Zoega (University of Iceland).
Pension Systems (Un)sustainability and Fiscal Constraints: A Comparative Analysis. Vito Polito (University of Sheffield) and others

EXTRA

2021

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Maatregelen voor risico-en tijdvoorkeuren en hun relatie tot financiële belsissingen in het veld: een enquête.
Arno Riedl e.a. (MU)
Visuele communicatie van onzekere pensioenuitkeringen.
Lisanne van Weelden, Hans Hoeken (UU)
Vormgeving solidariteitsreserve.
Antoon Pelsser, Servaas van Bilsen, Roel Mehlkopf (MU, UvA, TiU)
De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld.
Erik Lutjens, Herman Kappelle (VU)

Ontwikkeling van risicohouding.
Jona Linde, Arno Riedl, Peter Werner (MU)
De rekening opmaken: heeft duurzaam beleggen invloed op risico en rendement?
Mathijs van Dijk, Philipp Krüger (EUR)
Gevoeligheid transitie voor veronderstellingen en omstandigheden.
Anne Balter, Bas Werker, Jan Bonenkamp (TiU, APG)
afwegingen ten aanzien van inkomens- en waarde-effecten per deelnemer bij invaren naar het nieuwe contract.
Bas Werker, Sander Muns, Theo Nijman (TiU).

Het meten van risicocapaciteit.
Rob Alessie, Viola Angelini (RUG)

NDC pensioen: een alternatief voor Nederland? Casper van Ewijk, Lex Meijdam, Eduard Ponds (TiU)

Thema

Automated financial advice: quality, ethical and design challenges. Elisabeth Bruggen (MU).
Health and labor market uncertainty over the lifecycle: the impact on households’ risk capacity and retirement income adequacy. Raun van Ooijen, Sandra Brouwer (UMCG).
Collective investment for heterogeneous individuals. Peter Schotman (MU).

The role of pensions for career decisions. Raymond Montizaan (MU). Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.

COMPARATIVE Research Grant

The effects of an ageing workforce on labour demand and workers’ careers: Evidence from linked employer-employee data and pension reforms in the Netherlands and other countries. Jan Kabatek (University of Melbourne).
Household portfolio decision in low interest environment. Jens Kvaerner (TiU).
Retirement Policies, Sustainability and Inequality: a Comprehensive Framework. Marco Francischello (Imperial College Business School).

2020

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Hoe kan men de risicohouding van de deelnemer vaststellen bij een pensioenregeling?Jorgo Goossens, Arno Riedl, Eduard Ponds, Marike Knoef (TiU)
Invloed op pensioen vanuit ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Ton Wilthagen, Michael Visser (TiU)
Dynamisch beleggingsbeleid en andere concepten voor automatisch sturen
Antoon Pelsser (UM)
Ethiek rondom datascience en big-data gebruik
Bas Werker, Willem van  der Deijl (TiU)

Stapeling van keuzes. Jona Linde, Ingrid Rohde (UM)
Klimaatverandering en langetermijnportfolio-keuze: een combinatie van theorie en empirisch onderzoek
Mathijs Cosemans, Mathijs van Dijk, Xander Hut (EUR)
Pensioen Gender Gap in Nederland
Albert van Marwijk-Kooij (LU)

Transitie naar een nieuw pensioencontract-lessen uit het buitenland. Onno Steenbeek (EUR)

Presteren duurzame bedrijven beter tijdens de corona-crisis. Mathijs van Dijk (EUR).

Risicogedrag na COVID-19; wereldwijde implicaties voor financiële markten en pensioenen. Martijn de Vries (TiU).

Modellering sterftekansen. Pieter van Baal (EUR).

Thema

Understanding old-age inequality: the impact of work, family and health trajectories on post-retirement economic, social and psychological well-being across Europe. Mark Visser (RUN). Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.
Individual pension choices in uncertain times: Advancing digital support for risky pension decisions. Benedict Dellaert, Bas Donkers (EUR).
Climate risks in investment portfolios. Mathijs van Dijk (EUR)
Pension monitor: Understanding causes and consequences of trust in pension institutions. Harry van Dalen (NIDI).

individual research grant

COMPARATIVE Research Grant

Secular trends in employment of older workers in the Netherlands and Norway: how influential are policy regulations? Dorly Deeg (VUmc)

EXTRA

2019

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Inkomenspositie nabestaanden
Jeroen van der Vaart, Raun van Ooijen, Rob Alessie (RUG)
Gevolgen van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor arbeidsongeschiktheid
Arthur van Soest, Tunga Kantarci (TiU)
Doelgroepanalyse van variabele uitkeringsregelingen
Marike Knoef (LU)
Vormgeving van compensatie bij stelselwijziging naar degressieve opbouw
Dick Boeijen, Mark Heemskerk, Niels Kortleve, René Maatman (RU)

Eenvoud en flexibiliteit bij pensioensparen voor zzp’ers
Marike Knoef, Max van Lent (LU)
Vormgeving van de variabele uitkering en garanties in persoonlijk pensioen
Peter Schotman (MU)

Arbeidsmarkteffecten van progressieve premies en degressieve opbouw
van Soest (TiU)
Interactie tussen determinanten uitkeringssnelheid: Hoog-laag constructie, lumsum uitkering, vaste daling en ingangsdatum
Servaas van Bilsen (UvA)

Thema

Work and disability in old age: restrictions & incentives 
Arthur van Soest (TiU)
How to elicit preferences for sustainable investments? 
Rob Bauer (MU)
The effect of macroprudential policies on pensions and retirement preparation
Stefan Hochguertel (VU)

COMPARATIVE Research Grant

Private pension annuities out of savings or housing wealth? A comparative study of Italy and the Netherlands
Mauro Mastrogiacomo
International Comparison of Pension Fund Regulation. Antoon Pelsser (UM)

Social Security and Retirement Around the World: Lessons from a Long-Term Collaboration
Adriaan Kalwij, Courtney Coile

2018

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Spaarmotieven en consumptiegedrag
Johan Bonenkamp, Arthur van Soest (TiU)
Vormgeving en realisatie opting-outsystematiek
Jona Linde (UM)
In hoeverre kun je het eigen huis betrekken bij het pensioeninkomen? Pensioenaanvullingen in Steen Gebeiteld
Dirk Brounen (TiU), Eduard Ponds (APG/TiU)
Waarderingskader voor rechten in een uitkeringsovereenkomst
Theo Nijman, Bas Werker, Lans Bovenberg (TiU)
Inter- and intragenerationele solidariteit tussen Nederlandse burgers
Arno Riedl (UM)

Gevolgen vervallen verplichtstelling
Fieke van der Lecq, Erik Lutjens (VU)

Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek
Bastiaan Starink, Michael Visser (TiU)

Thema

Understanding and improving pension savings by combining incentivized experiments, survey, and administrative big data – A general employed population sample with a focus on the selfemployed. Arno Riedl, Jona Linde, Peter Werner (UM).
The effectiveness of decision aids in pension communication and the role of literacy. Hans Hoeken, Leo Lentz (UU)
 The causes and consequences of retirement: a sociological perspective. Kène Henkens (Nidi).

Development and Tests of a Model for Inertia in Retirement Decisions. Marijke van Putten (UL)

individual research grant

Pensions products for heterogeneous agents accommodating for life events Bart Dees (TiU)
Contractuele besparingen op huisvesting in relatie tot pensioenregelingen in Nederland
Jessica Warren (TiU)
Menselijke interactiepatronen ontwarren: leren van geautomatiseerde emotie-detectie in de context van het consumentenpensioen
Alexander Henkel (OU)

Handelsgedrag van institutionele beleggers
Kristy Jansen (TiU)

COMPARATIVE Research Grant

Secular trends in employment of older workers in the Netherlands and Norway: how influential are policy regulations? Dorly Deeg, VUmc)
Comparison of the Portfolio Decisions of Participants in U.S. 401(k) Pension Plans with the Asset Allocation of Dutch Pension Plans. Alexandar Andonov (EUR).
Pension Funds and Sustainable Investment: Comparing Regulation in the Netherlands, Denmark, and Germany. Natascha van der Zwan (UvA).

Occupation-based life expectancy: towards actuarial fairness of determining future statutory retirement age. Dorly Deeg (VUmc)

 EXTRA

2017

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Flexibele pensioenopname
Ed Westerhout, Marcel Lever (beiden CPB), Bastiaan Starink (TiU) en Eduard Ponds (APG)
Vormgeving keuzevrijheid en maatwerk binnen pensioenregelingen
Jim Been (UL), Casper van Ewijk (TiU), Marike Knoef (UL) & Roel Mehlkopf (DNB)
Gevolgen van (verder) verhogen van pensioendatum
Rik Dillingh, Daniel van Vuuren en Marcel Lever (CPB)
Uitwerking Persoonlijk Pensioen met Collectieve Risicodeling (IV-C)
Theo Nijman e.a. (TiU)
Het effect van life-events op pensioenresultaat (door verandering kostwinnaarsmodel/ toename echtscheidingen etc)
Mauro Mastrogiacomo (VU A) (binnen Thema-project Knoef)
Keuze en maatwerk in pensioen; Economische en juridisch aspecten en Data Science
Bas Werker, Wesley Kaufmann, Bastiaan Starink (TiU)
Uitwerking nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
Jan de Kort, Michel Vellekoop (UvA) – (binnen Thema-project Vellekoop)

Thema

Choice architecture in pensions and retirement
Marcel Lever (CPB)
Longer life, longer in good health, working longer? Implications of educational differences for the pension system
Johan Mackenbach (Erasmus MC)
Data Science Solutions to Enhance Pension Communication
Peter de Goeij (TiU)
Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty
Antoon Pelsser (UM)

individual research grant

Facing the pension communication challenges of tomorrow: On aging, emotions, and artificial intelligence
Wiebke Eberhardt (UM)
Understanding the relationship between paid work after retirement and well-being in a European perspective
Ellen Dingemans (NIDI)

Retirement preparation and retirement transitions of the Dutch solo self-employed
Marleen Damman (NIDI)

COMPARATIVE Research Grant

Which type of pension systems protect against the income and health inequality consequences of a recession?
Max Coveney, Eddy van Doorslaer, Tom van Ourti, Pilar Garcia-Gomez (EUR)
Pension Communication across Countries
Arthur van Soest (TiU), Henriette Prast (TiU), Mariacristina Rossi (Turijn)
Comparision of variable annuities between The Netherlands and Denmark
Anne Balter (TiU), Malene Kallestrup-Lamb (Aarhus), Jesper Rangvid (Copenhagen)
Regulation of information provision for pension choices: Australia and the Netherlands compared
Hazel Bateman (UNSW), Federica Teppa (DNB)

XTRA

Naar een architectuur voor betere informatieposities en dienstverlening in het pensioendomein
Marijn Janssen (TUDelft) en Nitesh Bharosa (Thauris)
Two Studies of Behavioral Factors Influencing Household Portfolios: Ambiguity Aversion and Gambling Motives
Roy Kouwenberg (EUR)
Actualisatie datakosten ten behoeve van fase 1 van het project ‘Legitimiteit en toereikendheid van de pensioenhervormingen’
Martin Olsthoorn (SCP)

2016

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Pensioenbewustzijn van jongeren verhogen
Marike Knoef, Jim Been, Marijke van Putten
Relevante informatie t.b.v. keuzes bij variabele uitkeringen en doorbeleggen na pensioendatum
Marijke van Putten (UL)
Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in andere landen?
Marcel Lever (CPB), Eduard Ponds (APG)
Heterogeniteit in leeftijdsopbouw en de doorsneesystematiek
Casper van Ewijk (TiU), Joost van Valkengoed (PGGM), Loes Frehen (APG) en Johan Bonekamp
Pensioenambitie
Rob Alessie (RUG) / Raun van Ooijen (RUG) / Marike Knoef (UL)
Keuzearchitectuur
Lisa Brüggen / Thomas Post (UM)
Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?
René Maatman / Mark Heemskerk (RUN), Bas Werker (TiU) en Kees Kamminga
Keuzemogelijkheden en maatwerk binnen pensioenregelingen
Theo Nijman (TiU), Niels Kortleve (PGGM) en Agnes Joseph (Achmea)

Thema

Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings behavior
Marike Knoef (UL)
Individuals’ Choices of Comprehensive Pension Plans
Benedict Dellaert en Bas Donkers (EUR)
Work, health and retirement
Andries de Grip (UM)
Pension rights and ownership: A legal analysis in an economic context
Mark Heemskerk en René Maatman (RUN)

Individual Research Grant

Contract specifications for new pension deals
Anne Balter (TiU)
Delaying retirement: Confronting responses of employees and employers
Jaap Oude Mulders (NIDI)
Valuation of index-linked assets in incomplete markets
Damiaan Chen (UvA), Roel Beetsma, Sweder van Wijnbergen

2015

Type

Programma 1
Welzijn en welvaart van ouderen

Programma 2
Communicatie en kiezen

Programma 3
Werk, pensioen, wonen en zorg

Programma 4
Sparen, beleggen en verzekeren

Programma 5
Instituties, governance en solidariteit

Topicality

Projecten

Meerwaarde van intergenerationele risicodeling
Theo Nijman
Kwantitatief onderzoek naar uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning
Raun van Ooijen (RUG)
Wat is een goede default lifecycle?
Peter Schotman (UM), Bas Werker (TiU) and Roderick Molenaar (Robeco)
Willen we ons pensioen nog wel samen doen? Over keuzevrijheid en solidariteit in aanvullend pensioen
Kène Henkens
Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer
Casper van Ewijk (TiU), Roel Mehlkopf (TiU), Sara van den Bleeken (AFM) and Chantal Hoet (AEGON)
Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw
Marcel Lever (CPB), Thomas Michielsen (CPB)
Heldere en harde pensioenrechten onder een PPR
Rene Maatman (RUN)
Honderd jaar pensioenwetgeving (1919-2019): visies en beleid
Joost Dankers
De fiscaliteit en pensioen: Naar een nieuw fiscaal pensioenkader?
Bastiaan Starink
Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie
Marcel Lever en Sander Muns

Thema

Projecten

Engaging pension plan participants: How emotions, peer effects, and life events influence the effectiveness of pension communication
Lisa Brüggen en Thomas Post (UM)
Optimal saving and insurance for old age: The role of public long-term care insurance
Eddy van Doorslaer, Erik Schut (EUR)
Pension rights and ownership: A legal analysis in an economic context
Mark Heemskerk en René Maatman (RUN)
Laatst bijgewerkt op 06 maart 2023.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners