“IMPACT MAKEN EN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE ZIJN”

Bericht van de Netspar-directie

De start van 2021 was in lockdown. Het einde van 2021 ook. Gelukkig waren er vorig jaar ook af en toe momenten waarin we elkaar fysiek konden ontmoeten, kennisdelen, netwerken en borrelen. Maar de meeste contactmomenten waren online. Een veel gestelde vraag aan mij afgelopen jaar was of we ook na de lockdown door konden blijven gaan met de online after lunch werkgroepbijeenkomsten. Dat blijven we doen! We verbinden wetenschap en praktijk, zowel online als offline.

Versterken

Vorig jaar verwelkomden we maar liefst vier nieuwe partners. In januari startte Rail&OV, in de zomer kwam SPMS aan boord en vlak voor kerst traden twee Shell fondsen toe tot ons netwerk. Deze nieuwe partners brengen nieuwe dynamiek en energie. En we zijn blij met de geheel eigen vraagstukken en invalshoeken die deze nieuwe partners meenemen. Ons partnernetwerk breidt uit en vooruitkijkend op de komende jaren van transitie naar een nieuw pensioenstelsel geeft me dat veel vertrouwen in de toegevoegde waarde die wij blijven bieden. We verwelkomden ook vier nieuwe leden die onze Raad van Toezicht verder versterken; Inge van den Doel, Laura van Geest, Annette Mosman en Willem Noordman.

Impact maken

Marike Knoef
Algemeen directeur Netspar

De Sociaal-Economische Raad deed een beroep op Netspar om te helpen met het ontwikkelen en delen van kennis rondom het nieuwe pensioenstelsel. Door Tilburg University werden we genomineerd voor de Impact Award 2021 vanwege onze bijdrage aan het tot stand komen van het pensioenakkoord. Zeer vereerd dat Netspar erkend wordt voor de impact die de onderzoeken hebben op de maatschappij. Hulde voor iedereen die hieraan bijgedragen heeft.

Evalueren

‘Wat er ook gebeurt, achteroverleunen is geen optie’ was de conclusie van de projectgroep die vier toekomstscenario’s na de pensioenhervorming onderzocht. Dat geldt ook voor Netspar als organisatie. We zijn het traject gestart naar een nieuw werkprogramma en dat vraagt om gedegen evaluaties. Het ministerie van Sociale Zaken, onze Scientific Council en ook onze partners hebben ons geëvalueerd en daarover gerapporteerd. Uit hun rapportages bleek dat Netspar een uniek instituut is op het gebied van pensioenonderzoek en een hoog (internationaal) aanzien kent: weinig of geen andere beleidsterreinen kennen in Nederland zo’n sterk georganiseerd kennisnetwerk, in geen ander land wordt pensioenbeleid op een vergelijkbare wijze ondersteund. Trots en blij met alle lof die ons toegekend werd over onze wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis, maar er zijn ook zorgen. Zorgen om de financiële middelen en of we de hoge kwaliteit kunnen blijven leveren. Er is budget nodig voor diepgaand meerjarig onderzoek en om onderzoekers aan ons te binden.

Verbinden

Wetenschap en praktijk verbinden, daar zit onze toegevoegde waarde in. Dat komt het sterkst tot uiting in de vele events die we afgelopen jaar organiseerden. Als ik dan medewerkers van partners samen zie komen met wetenschappers, maakt het me blij dat wij dat mogelijk maken. Vele relevante projecten, complexe onderzoeksvragen en hechte samenwerkingen zijn gestart op een event van ons. Een kleine greep uit de diverse events die wij organiseerden:

  • 36 online ‘after lunch werkgroepbijeenkomsten’ waarin nieuw onderzoek werd gepresenteerd en besproken met en door wetenschappers en experts uit de praktijk.
  • Ons ‘Hete pensioen-aardappelen in verkiezingstijd’-event met pensioenspecialisten uit de Tweede Kamer fracties en met wetenschappers als fact checkers.
  • De presentatie van een rapport waarin lessen getrokken worden uit grote pensioentransities in het buitenland. De onderzoekers Onno van Steenbeek en Benne van Popta boden het rapport aan Wouter Koolmees aan.
  • De presentatie van ons paper ‘Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening’. De projectgroep onder leiding van Fieke van der Lecq en René Maatman, heeft nagedacht over de gevolgen van de stelselwijziging die rond 2026 in werking treedt, uitgaande van vier scenario’s in 2036.
  • Ons jaarlijkse Pensioen & Wetenschapscongres met als thema duurzaamheid. Eindelijk weer eens een fysiek event op locatie waar goede sprekers uit de sector de deelnemers meenamen in hun verhaal met ruimte voor levendige discussie.
  • In november leverden Netspar-onderzoekers een actieve bijdrage aan de Pensioen3daagse. Met Wijzer in Geldzaken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars organiseerden we de uitreiking van de Pensioenwegwijzer, kennissessies rondom pensioencommunicatie en flitswebinars voor iedereen die meer wil weten over pensioen.

Kennisdelen

Naast de events waarin we onze kennis voor de bezoekers deelden, bleven we ook actief voor een brede doelgroep onze kennis inzetten. Onze website blijft actueel met publicatie van papers en eigen one pagers. Het lanceren van meerdere podcasts waarin relevante thema’s werden besproken door praktijk en wetenschap. Het ontwikkelen van video’s waarin we complexe materie op een laagdrempelige manier uitleggen. Met de transitie naar een nieuw pensioenstelsel is de vraag om kennis en expertise alleen maar luider geworden. Wij vinden het belangrijk om dit efficiënt en laagdrempelig te organiseren. Samen met de sector ontwikkelen wij de kennis die nodig is om oplossingen te vinden. Dat vraagt om een ambitieus werkprogramma en bereid- en betrokkenheid van iedereen. Ik zie er naar uit om samen met de partners, de onderzoekers en het team daaraan te blijven werken en van toegevoegde waarde te zijn.

Aan alle betrokkenen: heel hartelijk dank voor jullie inspanningen en ik kijk er naar uit om elkaar weer live te ontmoeten.

Marike Knoef
Algemeen directeur

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners