Sociale interacties van invloed op de arbeidsparticipatie van ouderen

Verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen is nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen. Inzicht in de uittredingsbeslissing van ouderen is belangrijk voor effectief beleid gericht op de verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen. Een belangrijk instrument voor de overheid is het gebruik van financiële prikkels. Uit de literatuur is evenwel bekend dat pensioenbeslissingen slechts gedeeltelijk kunnen worden verklaard op basis van financiële argumenten. In dit paper stellen Maarten van Rooij (DNB), Niels Vermeer (CPB) en Daniel van Vuuren (CPB) dat sociale interacties een belangrijke rol spelen bij de uittredingsbeslissing van ouderen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners