Sociale interacties van invloed op de arbeidsparticipatie van ouderen

Verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen is nodig om de gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen. Inzicht in de uittredingsbeslissing van ouderen is belangrijk voor effectief beleid gericht op de verhoging van de arbeidsdeelname van ouderen. Een belangrijk instrument voor de overheid is het gebruik van financiële prikkels. Uit de literatuur is evenwel bekend dat pensioenbeslissingen slechts gedeeltelijk kunnen worden verklaard op basis van financiële argumenten. In dit paper stellen Maarten van Rooij (DNB), Niels Vermeer (CPB) en Daniel van Vuuren (CPB) dat sociale interacties een belangrijke rol spelen bij de uittredingsbeslissing van ouderen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners