De prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pensioencontract

De regering Rutte III wil het pensioenstelsel hervormen, zo blijkt uit het regeerakkoord. Als de wetgever die plannen uitvoert, wordt de premieovereenkomst (dc) het belangrijkste pensioencontract. Denkbaar is dat de wetgever de overstap van uitkeringsovereenkomst (db) naar premieovereenkomst dwingend voorschrijft. In dat geval heeft de deelnemer geen keus: toekomstige pensioenaanspraken worden opgebouwd onder de pensioenovereenkomst en bestaande aanspraken onder een  uitkeringsovereenkomst worden van rechtswege gewijzigd in rechten onder het nieuwe contract. Een wijziging van rechtswege lijkt echter niet waarschijnlijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners