De prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pensioencontract

De regering Rutte III wil het pensioenstelsel hervormen, zo blijkt uit het regeerakkoord. Als de wetgever die plannen uitvoert, wordt de premieovereenkomst (dc) het belangrijkste pensioencontract. Denkbaar is dat de wetgever de overstap van uitkeringsovereenkomst (db) naar premieovereenkomst dwingend voorschrijft. In dat geval heeft de deelnemer geen keus: toekomstige pensioenaanspraken worden opgebouwd onder de pensioenovereenkomst en bestaande aanspraken onder een  uitkeringsovereenkomst worden van rechtswege gewijzigd in rechten onder het nieuwe contract. Een wijziging van rechtswege lijkt echter niet waarschijnlijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners