De deelnemersverhouding civielrechtelijk ontrafeld

  • Jop Tangelder Jop Tangelder

De in de Pensioenwet verankerde pensioendriehoek lijkt duidelijkheid te verschaffen over de verhoudingen tussen werkgever, deelnemer en pensioenuitvoerder. Dit was ten tijde van de invoering van de PW dan ook de bedoeling van de wetgever. Desondanks heeft de explicitering in de PW niet tot gevolg gehad dat alle onduidelijkheden, in het bijzonder die van civielrechtelijke aard, uit ons pensioenstelsel zijn verdwenen. Dit artikel is een verkenning naar de civielrechtelijke kwalificatie van de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag welke (mogelijke) gevolgen het heeft voor de pensioenopbouw en onderbrengingsplicht als het derdenbeding in de uitvoeringsovereenkomst niet (juist) tot stand komt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners