“Netspar zoekt antwoorden op de pensioenvragen van morgen”

Bericht van de Netspar-directie

2018 was voor Netspar een jaar van terugblikken én vooruitkijken. In de vierjaarlijkse evaluatieronde gaven zowel NWO als de partners ons een uitmuntende beoordeling. Dat was een belangrijk moment en natuurlijk zijn we zeer erkentelijk en trots op deze bevestiging. Hiermee kunnen we vooruit: de vergrijzende samenleving brengt nog volop uitdagingen en vraagstukken met zich mee op het gebied van de financiering van de oude dag. Vragen die Netspar wil helpen beantwoorden, maar ook vragen die we in kaart brengen voor de toekomst.

Met dank aan de input van partners, onderzoekers en NWO zijn in 2018 de nieuwe, uitdagende onderzoeksagenda Netspar NexT en het Werkprogramma 2019-2023 tot stand gekomen. We hebben hard gewerkt om voor deze ambitieuze plannen bijpassende financiering te vinden. Recent hebben we wereldkundig kunnen maken dat ons nieuwe programma weer breed financieel gesteund wordt door onze partners en financiers. Eerder had in 2018 Pensioenfonds PGB zich al aangesloten; het eerste pensioenfonds dat partner is van Netspar.

Casper van Ewijk
Algemeen directeur Netspar

Onafhankelijke rol met wetenschappelijke feiten als basis

Voor een oude dag met toekomst blijft het Netspar-onderzoek van belang. Uit de verschillende evaluaties komt naar voren dat er veel belang wordt gehecht aan de onafhankelijke rol van Netspar als kennisnetwerk in het pensioendebat en aan het bieden van een solide basis van wetenschappelijk onderzoek. We zien op korte, middellange en lange termijn ontwikkelingen die impact hebben op de financiering van de oude dag, maar waarvan we nog niet alles weten en waarbij de vaak felle discussie gediend is met feiten uit bestaand én nieuw onderzoek. Ik denk daarbij natuurlijk aan de uitwerking het nieuwe pensioencontract, dat er ondanks de vastgelopen onderhandelingen een keer gaat komen. Maar ook aan ontwikkelingen als lifecycle-planning, duurzame inzetbaarheid, nieuwe technologie en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Uiteenlopende visies onder de aandacht

De ingezette verbreding van onderzoek is ook in 2018 voortgezet. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de keuze voor nieuwe onderzoeksprojecten. Na wetenschappelijke toetsing door de scientific council en met advies vanuit de Partner Research Council is € 1 mln toegekend aan vier driejarige themaprojecten. De komende jaren gaan deze inzicht geven in het omgaan met uitstelgedrag in pensioenbeslissingen, het spaargedrag van mensen, de effectiviteit van online tools bij pensioencommunicatie en de consequenties van pensionering vanuit een sociologisch perspectief.

Binnen elk van de vijf onderzoeksprogramma’s van Netspar is mooie output opgeleverd, zowel in wetenschappelijke journals als in sectorgerichte papers en events, waarbij de projectgroepen Flexibel met Pensioen en Data Science hun eerste bevindingen presenteerden.

Tijdens onze evenementen zijn belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld:

Dankwoord

Dankzij de financiering vanuit overheid, Instituut Gak en partners kan Netspar de komende jaren invulling geven aan onze uitdagende onderzoeksagenda Netspar NexT en de ambities uit het Werkprogramma 2019-2023. We kunnen – samen met onze partners – blijven zoeken naar de antwoorden op de pensioenvragen van morgen. Daarvoor wil ik alle partners en de mensen die actief en op de achtergrond betrokken zijn bij Netspar heel hartelijk danken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners