Big data en data science in het pensioendomein

Op vrijdag 5 oktober organiseert Netspar een kennisbijeenkomst over big data en data science.  Het evenement is op de campus van Universiteit Leiden, meer informatie over de daadwerkelijke zaal volgt. De presentaties kunt u vinden onder het tabblad “Programma”

De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van big data en datascience hebben steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioensector.

Pensioenuitvoerders worden geconfronteerd met keuzes over hun business model. Moeten zij zich specialiseren of juist verbreden? Wat gaat de concurrentie doen? Tijdens deze bijeenkomst vertelt de Netspar projectgroep “Veranderende rol pensioenuitvoerders als gevolg van Big data” welke overwegingen pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij hun strategische planning. Presentatie door Bas Werker 

Big Data kunnen ingezet worden om financieel inzicht te vergroten en om financiele producten beter aan te laten sluiten bij de situatie waarin mensen zich bevinden. Nitesh Bharosa en Marijn Janssen (TU Delft) vertelt welke informatie architectuur noodzakelijk is om mensen een integraal beeld te geven van hun financiele situatie.

Om communicatie met deelnemers en klanten te verbeteren vertelt Peter de Goeij (Tilburg University) over de mogelijkheden van text analytics en eye-tracking analytics.

Tot slot komt er steeds meer genetische informatie beschikbaar voor patiënten en consumenten. Richard Karlsson Linnér (VU) vertelt over recent opgestart onderzoek naar de gevolgen van deze informatie voor de zelf gepercipieerde levensverwachting en beslissingen over sparen en verzekeren. Executive summary

Na afloop van deze kennisbijeenkomst zal Marike Knoef (Universiteit Leiden) haar inaugurele rede uitspreken, getiteld “Dromen over een goed pensioen: origami en datascience”. Registratie voor de inaugurele rede is verplicht en kan via deze website.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners