Pensioenen, financiële planning en keuzearchitectuur

Op 3 oktober vindt er een conferentie plaats over het themaproject Keuzearchitectuur in pensioenen en pensionering. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het CPB en APG en vindt plaats in Amsterdam.

Door veranderingen in de pensioenwereld neemt het belang van financiële planning toe. Niet iedereen wil of kan doorwerken tot de hogere AOW-leeftijd; vervroegde opname van het aanvullende pensioen kan helpen de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De eigen woning wordt in toenemende mate een extra bron van pensioeninkomen door de verplichte aflossing van de hypotheek. Het belang van integrale financiële planning neemt hierdoor toe. Deelnemers kunnen veelal zelf bepalen vanaf welke leeftijd de pensioenuitkering ingaat. Het kabinet en de sociale partners overwegen om de keuzemogelijkheden bij de premie-inleg of de pensioenuitkering te verruimen. Een keuzearchitectuur met individuele standaardkeuzes en grenzen aan de keuzevrijheid kan deelnemers helpen om keuzes te maken waar ze achteraf geen spijt van krijgen. Voor de ontwikkeling van de keuzearchitectuur in pensioenregelingen kunnen we lessen trekken uit de ervaringen in Australië, Denemarken en het VK, die al ervaring hebben met ruime keuzevrijheid.

In het ochtendprogramma zullen Laura van Geest en Marcel Lever (beide CPB) ingaan op de veranderende pensioenwereld en het belang van financiële planning en keuzearchitectuur. Daarna zullen drie buitenlandse sprekers ingaan op de ervaringen met keuzevrijheid in hun eigen land (Hazel Bateman uit Australië, Ole Beier Sørensen uit Denemarken, Matthew Arends uit Verenigd Koninkrijk). In het middagprogramma staat centraal de vraag hoe de pensioenprofessie deelnemers kan ondersteunen bij het maken van pensioenkeuzes, belicht binnen de Nederlandse context. Bijdragen zijn er vanuit APG (Gerard van Olphen, Eduard Ponds), en Tias (Dirk Brounen).  Daniël van Vuuren (CPB) en Onno Steenbeek (APG) treden respectievelijk op als ochtend- en middagvoorzitter.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners