Pensioenen, financiële planning en keuzearchitectuur

Op 3 oktober vindt er een conferentie plaats over het themaproject Keuzearchitectuur in pensioenen en pensionering. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het CPB en APG en vindt plaats in Amsterdam.

Door veranderingen in de pensioenwereld neemt het belang van integrale financiële planning toe. Niet iedereen wil of kan doorwerken tot de hogere AOW-leeftijd. Vervroegde opname van het aanvullende pensioen kan helpen de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De eigen woning wordt in toenemende mate een extra bron van pensioeninkomen door de verplichte aflossing van de hypotheek. Deelnemers kunnen veelal zelf bepalen vanaf welke leeftijd de pensioenuitkering ingaat. Het kabinet en de sociale partners overwegen om de keuzemogelijkheden bij de premie-inleg of de pensioenuitkering te verruimen. Een keuzearchitectuur met individuele standaardkeuzes en grenzen aan de keuzevrijheid kan deelnemers helpen om keuzes te maken waar ze achteraf geen spijt van krijgen. Voor de ontwikkeling van de keuzearchitectuur in pensioenregelingen kunnen we lessen trekken uit de ervaringen in Australië, Denemarken en het VK, die al ervaring hebben met ruime keuzevrijheid.

In het ochtendprogramma gaan Laura van Geest en Marcel Lever (beide CPB) in op de veranderende pensioenwereld en het belang van financiële planning en keuzearchitectuur. Daarna delen drie buitenlandse sprekers de ervaringen met keuzevrijheid in hun eigen land (Australië, Denemarken, Verenigd koninkrijk). De spreker uit het Verenigd Koninkrijk is Matthew Arends van The AON Center. In het middagprogramma staat centraal de vraag hoe de pensioenprofessie deelnemers kan ondersteunen bij het maken van pensioenkeuzes, binnen de Nederlandse context. Bijdragen zijn er onder meer vanuit APG (Gerard van Olphen, Eduard Ponds) en Tias (Dirk Brounen).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners