Nieuwe themaprojecten: € 500.000 toegekend voor driejarig onderzoek

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, twee aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project:

  • De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief
    Kène Henkens (NIDI)
  • De effectiviteit van keuzehulpmiddelen in pensioencommunicatie en de rol van geletterdheid
    Hans Hoeken, Leo Lentz en Adriaan Kalwij (Universiteit Utrecht)

De beoogde start van de projecten is januari 2019. De directie heeft besloten de overige aanvragen nog even aan te houden en in december, na afstemming met de Partner Research Council, te beslissen over de toekenning van de nog resterende k€500 die voor 2018 beschikbaar is.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Kène Henkens en anderen heeft betrekking op de effecten van langer doorwerken. Vanuit sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief worden de strategieën in kaart gebracht die mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan. In het onderzoek wordt ook nagegaan in hoeverre het langere arbeidzame leven effect heeft op het arbeidspatroon en de inzetbaarheid (en bereidheid) voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Lees het persbericht
Bekijk meer info over het project de oorzaken en consequenties van pensionering.

Het tweede onderzoek heeft betrekking op pensioencommunicatie: in hoeverre zijn interactieve, online hulpmiddelen (Pension Decision Aids, ofwel PDA’s) effectief in het ondersteunen van mensen bij weloverwogen pensioenbeslissingen? En wat zijn de verschillen in effectiviteit tussen mensen met verschillende niveaus van (financiële) geletterdheid en cognitieve vaardigheden? Die vragen staan centraal in het dit driejarig onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd onder leiding van Hans Hoeken, Leo Lentz en Adriaan Kalwij (Utrecht University).

Lees het persbericht
Bekijk meer info over het project De effectiviteit van keuzehulpmiddelen voor pensioendeelnemers

Meer weten?
Over (de financiering van) onderzoek door Netspar? Neem contact op met beleidsadviseur Silvie van Halder

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners