De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief

Dit project doet onderzoek naar de gevolgen van langer doorwerken voor de productiviteit en het welzijn van oudere werknemers. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van langer doorwerken op de arbeidsproductiviteit en de pensioenplanning van 60-plussers, maar ook op de inzet als vrijwilliger of (mantel)zorger. Vanuit een sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief worden de strategieën in kaart gebracht die mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan.

De onderzoekers bekijken mogelijk veranderende arbeidspatronen en gevolgen voor (deeltijd)pensioen, de impact van HR-beleid op pensioen en gezond ouder worden op het werk, de relatie tussen onbetaalde arbeid en pensionering en in hoeverre de gevonden patronen het gevolg zijn van actieve (pensioen)planning en eigenaarschap van ouderen gedurende de eigen levensloop.

Bekijk hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20160708_dnb
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners