De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief

Dit project doet onderzoek naar de gevolgen van langer doorwerken voor de productiviteit en het welzijn van oudere werknemers. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van langer doorwerken op de arbeidsproductiviteit en de pensioenplanning van 60-plussers, maar ook op de inzet als vrijwilliger of (mantel)zorger. Vanuit een sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief worden de strategieën in kaart gebracht die mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan.

De onderzoekers bekijken mogelijk veranderende arbeidspatronen en gevolgen voor (deeltijd)pensioen, de impact van HR-beleid op pensioen en gezond ouder worden op het werk, de relatie tussen onbetaalde arbeid en pensionering en in hoeverre de gevonden patronen het gevolg zijn van actieve (pensioen)planning en eigenaarschap van ouderen gedurende de eigen levensloop.

Bekijk hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners