De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief

Dit project doet onderzoek naar de gevolgen van langer doorwerken voor de productiviteit en het welzijn van oudere werknemers. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van langer doorwerken op de arbeidsproductiviteit en de pensioenplanning van 60-plussers, maar ook op de inzet als vrijwilliger of (mantel)zorger. Vanuit een sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief worden de strategieën in kaart gebracht die mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan.

De onderzoekers bekijken mogelijk veranderende arbeidspatronen en gevolgen voor (deeltijd)pensioen, de impact van HR-beleid op pensioen en gezond ouder worden op het werk, de relatie tussen onbetaalde arbeid en pensionering en in hoeverre de gevonden patronen het gevolg zijn van actieve (pensioen)planning en eigenaarschap van ouderen gedurende de eigen levensloop.

Bekijk hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners