De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief

Dit project doet onderzoek naar de gevolgen van langer doorwerken voor de productiviteit en het welzijn van oudere werknemers. Het onderzoek gaat in op de gevolgen van langer doorwerken op de arbeidsproductiviteit en de pensioenplanning van 60-plussers, maar ook op de inzet als vrijwilliger of (mantel)zorger. Vanuit een sociologisch, psychologisch en arbeidseconomisch perspectief worden de strategieën in kaart gebracht die mannen en vrouwen van 60 jaar en ouder gebruiken om met de nieuwe realiteit van een langer beroepsleven om te gaan.

De onderzoekers bekijken mogelijk veranderende arbeidspatronen en gevolgen voor (deeltijd)pensioen, de impact van HR-beleid op pensioen en gezond ouder worden op het werk, de relatie tussen onbetaalde arbeid en pensionering en in hoeverre de gevonden patronen het gevolg zijn van actieve (pensioen)planning en eigenaarschap van ouderen gedurende de eigen levensloop.

Bekijk hier alle publicaties van dit project.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners