Voor organisaties is een reputatie van betrouwbaarheid van groot belang. In de praktijk nemen zij vaak klanttevredenheid als graadmeter voor dit vertrouwen. Maar is dat wel terecht? De stilzwijgende veronderstelling is dat de determinanten van tevredenheid dezelfde zijn als die van vertrouwen. Dit artikel laat voor de pensioensector zien dat dit maar tot op zekere hoogte het geval is. Transparantie en maatschappelijk verantwoord gedrag hangen weliswaar samen met tevredenheid in de eigen pensioenuitvoerder maar zij zijn niet van belang voor het vertrouwen van deelnemers in het vermogen van hun uitvoerder om een pensioen in de toekomst te leveren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners