Effectiviteit van keuzehulpmiddelen in pensioencommunicatie en de rol van geletterdheid

Dit project doet onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interactieve, online keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling. Er wordt bekeken in hoeverre deze hulpmiddelen mensen met verschillende niveaus van (financiële) geletterdheid effectief ondersteunen bij het maken van weloverwogen pensioenbeslissingen.

In het onderzoek wordt de effectiviteit van verschillende zogenaamde ‘Pension Decision Aids’ (PDA’s) in kaart gebracht. PDA’s begeleiden mensen door middel van een serie vragen en informatie naar het maken van geïnformeerde pensioenbeslissingen. Aan de hand van een aantal vaststaande kenmerken (zoals expliciet vermelden welke beslissing genomen wordt, informatie over opties, risico’s, kansen en onzekerheden en het verstrekken van een gepersonaliseerde aanbeveling) wordt bekeken of de PDA’s het beoogde effect hebben en of dit verschilt voor de mate van geletterdheid en cognitieve vaardigheden van mensen.

In het medisch domein is gebleken dat besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen en tot meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. In dit project wordt bekeken of PDA’s vergelijkbare effecten kunnen hebben en wat we kunnen leren van het ontwerp van de hulpmiddelen in het medisch domein.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners