Effectiviteit van keuzehulpmiddelen voor pensioendeelnemers

Dit project doet onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interactieve, online keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling. Er wordt bekeken in hoeverre deze hulpmiddelen mensen met verschillende niveaus van (financiële) geletterdheid effectief ondersteunen bij het maken van weloverwogen pensioenbeslissingen.

In het onderzoek wordt de effectiviteit van verschillende zogenaamde ‘Pension Decision Aids’ (PDA’s) in kaart gebracht. PDA’s begeleiden mensen door middel van een serie vragen en informatie naar het maken van geïnformeerde pensioenbeslissingen. Aan de hand van een aantal vaststaande kenmerken (zoals expliciet vermelden welke beslissing genomen wordt, informatie over opties, risico’s, kansen en onzekerheden en het verstrekken van een gepersonaliseerde aanbeveling) wordt bekeken of de PDA’s het beoogde effect hebben en of dit verschilt voor de mate van geletterdheid en cognitieve vaardigheden van mensen.

In het medisch domein is gebleken dat besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen en tot meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. In dit project wordt bekeken of PDA’s vergelijkbare effecten kunnen hebben en wat we kunnen leren van het ontwerp van de hulpmiddelen in het medisch domein.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20190901_nidi-logo_greyscale
ministeries
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_dnb
Print
Bekijk al onze partners