Effectiviteit van keuzehulpmiddelen voor pensioendeelnemers

Dit project doet onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interactieve, online keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling. Er wordt bekeken in hoeverre deze hulpmiddelen mensen met verschillende niveaus van (financiële) geletterdheid effectief ondersteunen bij het maken van weloverwogen pensioenbeslissingen.

In het onderzoek wordt de effectiviteit van verschillende zogenaamde ‘Pension Decision Aids’ (PDA’s) in kaart gebracht. PDA’s begeleiden mensen door middel van een serie vragen en informatie naar het maken van geïnformeerde pensioenbeslissingen. Aan de hand van een aantal vaststaande kenmerken (zoals expliciet vermelden welke beslissing genomen wordt, informatie over opties, risico’s, kansen en onzekerheden en het verstrekken van een gepersonaliseerde aanbeveling) wordt bekeken of de PDA’s het beoogde effect hebben en of dit verschilt voor de mate van geletterdheid en cognitieve vaardigheden van mensen.

In het medisch domein is gebleken dat besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen en tot meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. In dit project wordt bekeken of PDA’s vergelijkbare effecten kunnen hebben en wat we kunnen leren van het ontwerp van de hulpmiddelen in het medisch domein.

Bekijk hier alle publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners