Nieuw beleidsgericht onderzoek: Topicality projecten 2018

De Partner Research Council heeft de kortlopende, beleidsgerichte projecten voor 2018 geprioriteerd. In deze zogeheten Topicality projecten werken sector en wetenschap nauw samen op actuele (pensioen)onderwerpen. De Netspar-directie heeft het advies van de PRC overgenomen. Inmiddels zijn de trekkers bekend van de volgende projecten:

Daarnaast worden de volgende onderwerpen binnen Thema Projecten uitgewerkt:

  • Pensioencommunicatie en pensioenkeuze in Zweden, Lisa Brüggen en Thomas Post (UM)
  • Onderzoek naar dynamische beleggingsstrategieën bij collectieve contracten met risicodeling, Antoon Pelsser (UM)

Tot slot zal in samenwerking met het ministerie van VWS nog een topicality project gedefinieerd worden.

Bekijk de infographic voor meer informatie over de financiering van onderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners