Nieuw beleidsgericht onderzoek: Topicality projecten 2018

De Partner Research Council heeft de kortlopende, beleidsgerichte projecten voor 2018 geprioriteerd. In deze zogeheten Topicality projecten werken sector en wetenschap nauw samen op actuele (pensioen)onderwerpen. De Netspar-directie heeft het advies van de PRC overgenomen. Inmiddels zijn de trekkers bekend van de volgende projecten:

Daarnaast worden de volgende onderwerpen binnen Thema Projecten uitgewerkt:

  • Pensioencommunicatie en pensioenkeuze in Zweden, Lisa Brüggen en Thomas Post (UM)
  • Onderzoek naar dynamische beleggingsstrategieën bij collectieve contracten met risicodeling, Antoon Pelsser (UM)

Tot slot zal in samenwerking met het ministerie van VWS nog een topicality project gedefinieerd worden.

Bekijk de infographic voor meer informatie over de financiering van onderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners