Van uitkeringsovereenkomst naar PPR

  • Mark Heemskerk Mark Heemskerk
  • Bas Werker Bas Werker
  • Kees Kamminga Kees Kamminga
  • René Maatman René Maatman

Dit paper behandelt de herziening van het pensioenstelsel: de overgang van een uitkeringsovereenkomst naar een persoonlijk pensioen met risicodeling. Wat moet er gebeuren als een pensioenfonds het verzoek krijgt van sociale partners om een persoonlijk pensioen met risicodeling (een nieuw pensioencontract) uit te voeren? Kan het pensioenfonds het oude en het nieuwe contract gelijktijdig uitvoeren? Is een overstap naar een ander pensioenfonds of een verzekeraar mogelijk?

Wij maken een onderscheid tussen twee scenario’s:
– De opbouw van nieuwe pensioenaanspraken vindt plaats onder de regels van het nieuwe pensioencontract. De bestaande opbouw onder de uitkeringsovereenkomst blijft ongewijzigd.
– De nieuwe opbouw vindt plaats overeenkomstig het nieuwe pensioencontract en de bestaande opbouw wordt omgezet in rechten onder het nieuwe contract.
Wij onderzoeken wat nodig is om deze transitie mogelijk te maken. Sociale partners en de wetgever zullen enkele principiële keuzes moeten maken wat betreft de randvoorwaarden in wetgeving en contracten die de uitvoering van het nieuwe contract mogelijk maken. Wij brengen tevens enkele financieel-economische gevolgen in kaart van bepaalde keuzes, waaronder de verdeling van het huidige – ongedeelde – pensioenvermogen naar persoonlijke pensioenvermogens. Het paper bevat tien aanbevelingen voor sociale partners en wetgever.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners