Trends in working life expectancy, working conditions and health in an ageing population

  • Maaike van der Noordt Maaike van der Noordt

In de afgelopen decennia steeg de arbeidsdeelname van oudere volwassenen in Nederland. Ook zijn mensen langer door gaan werken. Zo werkte men in de vroege jaren negentig gemiddeld tot 61 jaar en in 2016 gemiddeld tot 64,4 jaar. Met de stijging van de AOW-leeftijd is het te verwachten dat werkenden de komende jaren nog langer door zullen (moeten) werken. Een goede gezondheid is een belangrijke factor om langer doorwerken mogelijk te maken. Dit proefschrift heeft als doel de verandering in de gezondheid van de oudere beroepsbevolking (werkenden), de potentiële oudere beroepsbevolking (werkenden en niet-werkenden) en de voorheen werkenden (o.a. gepensioneerden) in Nederland in kaart te brengen, in tijden van stijgende arbeidsdeelname en langer doorwerken. Dit inzicht is nodig om een uitspraak te kunnen doen over de verwachte gezondheid van de toekomstige beroepsbevolking, en om eventuele problemen die gepaard gaan met langer doorwerken te voorkomen of te beperken. Dit proefschrift behandelt drie thema’s: I. Historische trends in de werkduurverwachting in ongezondheid van de oudere beroepsbevolking van 1992 tot 2016; II. Historische trends in werkomstandigheden en gezondheid van de oudere beroepsbevolking van 1992 tot 2016; III. Verwachte gezondheid van de potentiële oudere beroepsbevolking in de toekomst tot 2040. Om deze thema’s te onderzoeken zijn drie databronnen gebruikt: de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (thema I & II), de CBS Gezondheidsenquête en de Gezondheidsmonitor (thema III).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners