Trends in working life expectancy, working conditions and health in an ageing population

  • Maaike van der Noordt Maaike van der Noordt

In de afgelopen decennia steeg de arbeidsdeelname van oudere volwassenen in Nederland. Ook zijn mensen langer door gaan werken. Zo werkte men in de vroege jaren negentig gemiddeld tot 61 jaar en in 2016 gemiddeld tot 64,4 jaar. Met de stijging van de AOW-leeftijd is het te verwachten dat werkenden de komende jaren nog langer door zullen (moeten) werken. Een goede gezondheid is een belangrijke factor om langer doorwerken mogelijk te maken. Dit proefschrift heeft als doel de verandering in de gezondheid van de oudere beroepsbevolking (werkenden), de potentiële oudere beroepsbevolking (werkenden en niet-werkenden) en de voorheen werkenden (o.a. gepensioneerden) in Nederland in kaart te brengen, in tijden van stijgende arbeidsdeelname en langer doorwerken. Dit inzicht is nodig om een uitspraak te kunnen doen over de verwachte gezondheid van de toekomstige beroepsbevolking, en om eventuele problemen die gepaard gaan met langer doorwerken te voorkomen of te beperken.

Delen van deze thesis zijn nog niet openbaar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
View all partners