NDC-pensioen: bruikbaar alternatief voor Nederland?

“Verkenning van routes voor versterking pensioen voor allen”

De afkalvende participatie in verplichte pensioenregelingen en de verminderde reikwijdte van de intergenerationele risicodeling. Een Niet-financieel Defined Contribution (NDC)-pensioen, vaak ook Notional DC genoemd, kan een integrale oplossing bieden voor beide problemen. Dit paper verkent mogelijke implementatie van varianten van NDC-pensioenen. Daarnaast worden ook andere alternatieve oplossingen besproken.

 

Kernboodschap voor de sector

  • NDC biedt een integrale oplossing voor meer pensioendekking en meer welvaartvastheid.
  • Een generatieneutrale invoering van de NDC vergt een lange implementatie.
  • Een combinatie van maatregelen lijkt daarom de meest voor de hand liggende keuze voor een
    werkbare oplossingsroute.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners