NDC pensioen: een alternatief voor Nederland?

In de recente Netspar Brief/CPB Policy Brief ‘Lage rente en de toekomst van pensioenen’ (2020) wordt het NDC-pensioen (‘Niet-financieel Defined Contribution’) besproken als alternatief voor – een deel van – de huidige tweede pijler van aanvullende pensioenen. Het NDC-pensioen biedt een aanvullend pensioen maar dan op omslagbasis binnen de eerste pijler. Het omvat alle werkenden (dus ook ZZP-ers) en biedt een welvaartsvast pensioen gekoppeld aan de loonontwikkeling. Het NDC is met succes geïntroduceerd in Zweden aan het eind van de vorige eeuw; in diverse andere landen zijn vergelijkbare systemen ingevoerd vaak ook in combinatie met een zekere kapitaalreserve.

Dit topicality-project onderzoekt de mogelijke bijdrage van een NDC-pensioen aan het pensioenstelsel in Nederland en gaat in op de vraag hoe het praktisch kan worden vormgegeven en ingevoerd. De onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe werkt NDC en vergelijkbare varianten, welk (administratief) rendement wordt gehanteerd, hoe worden uitkeringen geïndexeerd en hoe werkt het stabilisatiemechanisme?
2. Op welke wijze kan NDC bijdragen aan stabielere pensioenen en betere risicodeling in Nederland?
3. Hoe zou NDC in het Nederlandse systeem kunnen worden ingepast? Hoe verhoudt het NDC-pensioen zich tot de huidige tweede pijler en hoe ziet het transitiepad er uit?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners