Kredietcrisis en pensioenen: Structurele lessen en kortetermijnbeleid

Veel Nederlandse pensioenfondsen kampen op dit moment met lage dekkingsgraden. Theo Nijman en Lans Bovenberg (beiden hoogleraar Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk directeur van Netspar) analyseren in dit paper hoe de fondsen op deze onderdekking kunnen reageren zonder hun langetermijnperspectief te schaden. De structurele lessen van de kredietcrisis over risicomanagement vormen het kader voor hun analyse. Zij pleiten voor het gebruik van een drietal instrumenten om de huidige onderdekking bij veel fondsen op te lossen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat schokken gelijk verdeeld worden over de vier verschillende begunstigden van de pensioenfondsen: toekomstige, jongere en oudere werknemers en gepensioneerden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners