Kredietcrisis en pensioenen: Structurele lessen en kortetermijnbeleid

Veel Nederlandse pensioenfondsen kampen op dit moment met lage dekkingsgraden. Theo Nijman en Lans Bovenberg (beiden hoogleraar Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk directeur van Netspar) analyseren in dit paper hoe de fondsen op deze onderdekking kunnen reageren zonder hun langetermijnperspectief te schaden. De structurele lessen van de kredietcrisis over risicomanagement vormen het kader voor hun analyse. Zij pleiten voor het gebruik van een drietal instrumenten om de huidige onderdekking bij veel fondsen op te lossen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat schokken gelijk verdeeld worden over de vier verschillende begunstigden van de pensioenfondsen: toekomstige, jongere en oudere werknemers en gepensioneerden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners