Genetische gezondheidsrisico’s, verzekeringen en pensioen

  • Richard Karlsson Linnér Richard Karlsson Linnér
  • Philipp Koellinger Philipp Koellinger

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma”

Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan leiden. Anderzijds bestaat het risico op genetische discriminatie als verzekeraars in hun afwegingen genetische risico’s mee laten wegen.

 

Kernboodschap voor de sector

  • Beleidsmakers moeten balanceren tussen het eerlijk en rendabel houden van particuliere verzeke-ringen en het beschermen van consumenten tegen genetische discriminatie en privacyschendingen
  • Er zijn internationale afspraken nodig voor het reguleren van particulier genetisch onderzoek, aangezien monsters tussen landen kunnen worden uitgewisseld en niet alle commerciële tests nauwkeurig genoeg zijn of voldoende worden uitgelegd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners