De effecten van genetische gezondheidsrisico’s op de verwachte levensduur van individuen, verzekeringsdekking en pensioenbeslissingen

  • Philipp Koellinger
  • Richard Karlsson Linnér

Levenscyclusbeslissingen zijn deels gebaseerd op hoe lang mensen verwachten te leven. Daarom kunnen waarneembare gezondheidsrisico’s de besluitvorming op individueel niveau beïnvloeden. Momenteel komt informatie over genetische aandoeningen steeds breder beschikbaar voor patiënten en consumenten, maar de mate waarin genetische informatie van invloed kan zijn op pensioenbeslissingen, zoals spaartegoeden, verzekeringsdekking en opname van pensioengelden, is grotendeels onontgonnen terrein. We stellen een onderzoeksproject voor dat beoogt te onderzoeken hoe genetische risicofactoren en toegang tot genetische informatie van invloed kunnen zijn op pensioenbeslissingen. Ons voorgestelde project maakt gebruik van een empirische onderzoeksopzet gebaseerd op genetische informatie, wat nog niet eerder is gedaan.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners