De effecten van genetische gezondheidsrisico’s op de verwachte levensduur van individuen, verzekeringsdekking en pensioenbeslissingen

  • Philipp Koellinger
  • Richard Karlsson Linnér

Levenscyclusbeslissingen zijn deels gebaseerd op hoe lang mensen verwachten te leven. Daarom kunnen waarneembare gezondheidsrisico’s de besluitvorming op individueel niveau beïnvloeden. Momenteel komt informatie over genetische aandoeningen steeds breder beschikbaar voor patiënten en consumenten, maar de mate waarin genetische informatie van invloed kan zijn op pensioenbeslissingen, zoals spaartegoeden, verzekeringsdekking en opname van pensioengelden, is grotendeels onontgonnen terrein. We stellen een onderzoeksproject voor dat beoogt te onderzoeken hoe genetische risicofactoren en toegang tot genetische informatie van invloed kunnen zijn op pensioenbeslissingen. Ons voorgestelde project maakt gebruik van een empirische onderzoeksopzet gebaseerd op genetische informatie, wat nog niet eerder is gedaan.

Lees paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners