Arbeidsmarkteffecten van de pensioenpremiesystematiek

“Progressieve premie vermindert transitie-effecten, maar is nadelig voor pensioenuitkering en arbeidsmarktpositie van ouderen”

Op dit moment gebruiken veel pensioenregelingen de doorsneesystematiek: alle deelnemers hebben hetzelfde premiepercentage én hetzelfde opbouwpercentage. Jongeren hebben echter een langere beleggingshorizon: een ingelegde euro van een jongere bouwt naar verwachting meer pensioen op dan die van een oudere. In het nieuwe pensioencontract is gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke premie en een  opbouw die stijgt met de leeftijd. De transitie hiernaartoe brengt problemen met zich mee. Een mogelijke oplossing is een progressieve premie: het premiepercentage stijgt gedurende het werkende leven. Welke effecten brengt dat met zich mee? Deze studie onderzoekt de gevolgen voor de arbeidsmarkt op basis van literatuur en een enquête onder werkgevers.

 

Kernboodschap voor de sector

  • De leeftijdsonafhankelijke premie in het nieuwe pensioencontract geeft een moeilijk transitievraagstuk.
  • Een progressieve premie zou echter nadelig zijn voor de hoogte van het pensioen en de arbeidsmarktpositie van ouderen.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners