Naar een nieuw deelnemergericht UPO

In het nieuwe Pensioenakkoord1 staat dat het nieuwe pensioenstelsel meer duidelijkheid moet bieden over de pensioenen – onder meer over onzekerheden, risico’s en koopkracht. De pensioenen kunnen hoger of lager uitvallen dan verwacht door bijvoorbeeld de resultaten van beleggingen, de hoogte van de rente en de ontwikkeling van de levensverwachting. Pensioenuitvoerders zullen hun deelnemers eerder en transparanter moeten informeren over deze risico’s.

Wij zien het UPO als een van de communicatiemiddelen die hieraan bij kunnen dragen. Daarmee is het UPO in onze optiek niet alleen een communicatie-instrument waarmee de pensioenuitvoerder verantwoording aflegt en aan zijn wettelijke verplichting tot informatieverstrekking voldoet; het is ook bedoeld om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in hun pensioensituatie en zonodig verdere actie te ondernemen. Dit paper wil de belangrijkste eigenschappen in kaart brengen waaraan het toekomstige, meer deelnemergerichte, UPO zou moeten voldoen. Op basis van deze kenmerken proberen we vervolgens een UPO te ontwerpen dat zo veel mogelijk in lijn is met deze uitgangspunten.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners