Naar een nieuw deelnemergericht UPO

In het nieuwe Pensioenakkoord1 staat dat het nieuwe pensioenstelsel meer duidelijkheid moet bieden over de pensioenen – onder meer over onzekerheden, risico’s en koopkracht. De pensioenen kunnen hoger of lager uitvallen dan verwacht door bijvoorbeeld de resultaten van beleggingen, de hoogte van de rente en de ontwikkeling van de levensverwachting. Pensioenuitvoerders zullen hun deelnemers eerder en transparanter moeten informeren over deze risico’s.

Wij zien het UPO als een van de communicatiemiddelen die hieraan bij kunnen dragen. Daarmee is het UPO in onze optiek niet alleen een communicatie-instrument waarmee de pensioenuitvoerder verantwoording aflegt en aan zijn wettelijke verplichting tot informatieverstrekking voldoet; het is ook bedoeld om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in hun pensioensituatie en zonodig verdere actie te ondernemen. Dit paper wil de belangrijkste eigenschappen in kaart brengen waaraan het toekomstige, meer deelnemergerichte, UPO zou moeten voldoen. Op basis van deze kenmerken proberen we vervolgens een UPO te ontwerpen dat zo veel mogelijk in lijn is met deze uitgangspunten.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners