Naar een nieuw deelnemergericht UPO

In het nieuwe Pensioenakkoord staat dat het nieuwe pensioenstelsel meer duidelijkheid moet bieden over onzekerheden, risico’s en koopkracht. Pensioenuitvoerders zullen hun deelnemers eerder en transparanter moeten informeren over deze risico’s. De auteurs van dit paper, Charlotte Kuiper (AFM), Arthur van Soest (TiU) en Cees Dert, zien het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als een van de communicatiemiddelen die hieraan bij kunnen dragen. Dit paper brengt de belangrijkste eigenschappen in kaart waaraan het toekomstige, meer deelnemergerichte, UPO zou moeten voldoen. Op basis van deze kenmerken wordt vervolgens een UPO geschetst dat zo veel mogelijk in lijn is met deze uitgangspunten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners