Het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de levensverwachting

In dit artikel analyseren we de gevolgen van het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de ontwikkeling van de levensverwachting. We gaan hierbij uit van het pensioenakkoord dat de sociale partners bereikten in 2010 (Stichting van de Arbeid, 2010), en het door de Stichting van de Arbeid in 2011 uitgebrachte Uitwerkingsmemorandum (Stichting van de Arbeid, 2011). In deze inleiding schetsen we eerst de achtergrond van het Pensioenakkoord 2010. Vervolgens bespreken we de kerngedachte achter het Uitwerkingsmemorandum.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners