Het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de levensverwachting

Dit paper van Anja De Waegenaere, Bertrand Melenberg en Tim Boonen (allen TiU) gaat op basis van het pensioenakkoord van 2010 en de uitwerking daarvan door de StAR aan de slag met het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme. In welke mate is dit mechanisme in staat de effecten van de stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard gaande stijging in de pensioenkosten te neutraliseren? En wat zijn dan de effecten van het mechanisme op de dekkingsgraad van pensioenfondsen?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners