Het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de levensverwachting

In dit artikel analyseren we de gevolgen van het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de ontwikkeling van de levensverwachting. We gaan hierbij uit van het pensioenakkoord dat de sociale partners bereikten in 2010 (Stichting van de Arbeid, 2010), en het door de Stichting van de Arbeid in 2011 uitgebrachte Uitwerkingsmemorandum (Stichting van de Arbeid, 2011). In deze inleiding schetsen we eerst de achtergrond van het Pensioenakkoord 2010. Vervolgens bespreken we de kerngedachte achter het Uitwerkingsmemorandum.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners