Het koppelen van pensioenleeftijd en pensioenaanspraken aan de levensverwachting

Dit paper van Anja De Waegenaere, Bertrand Melenberg en Tim Boonen (allen TiU) gaat op basis van het pensioenakkoord van 2010 en de uitwerking daarvan door de StAR aan de slag met het levensverwachtingsaanpassingsmechanisme. In welke mate is dit mechanisme in staat de effecten van de stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard gaande stijging in de pensioenkosten te neutraliseren? En wat zijn dan de effecten van het mechanisme op de dekkingsgraad van pensioenfondsen?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners