Effecten van verschillende vormen van het delen van macro-langlevenrisico

Macro-langlevenrisico betreft het risico van een stijgende levensverwachting voor allen. In het door de SER ontwikkelde contract is deling van macro langleven risico voorzien tussen huidige deelnemers aan het fonds en eventueel ook met toekomstige deelnemers. Het delen van macro-langlevenrisico is potentieel aantrekkelijk omdat:

  • Dit risico op de markt niet of nauwelijks kan worden afgedekt,
  • Gepensioneerden een schok in de levensverwachting niet op kunnen vangen door bijvoorbeeld langer doorwerken,
  • Het delen met toekomstige opbouw het risicodraagvlak vergroot.

Merk op dat jongere generaties een toename in de levensverwachting in principe wel kunnen omzetten in extra arbeidzame jaren en dus meer jaren sparen bij een latere start van de uitkeringsfase. Daarbij is dan wel verondersteld dat bij een stijging van hun levensverwachting ook hun aantal jaren in goede gezondheid stijgt. Bij het delen van macro langleven risico met toekomstige opbouw geldt uiteraard weer de bekende afruil tussen welvaartswinst onder continuiteit en discontiunuiteitsrisico en verminderde transparantie.

In dit Topicality project zullen de effecten van een aantal manieren om langleven risico te delen in kaart worden gebracht, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het delen van dat risico via het biometrisch rendement (dus zonder buffer).

Lees paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners