Effecten van verschillende vormen van het delen van macro-langlevenrisico

Macro-langlevenrisico betreft het risico van een stijgende levensverwachting voor allen. In het door de SER ontwikkelde contract is deling van macro langleven risico voorzien tussen huidige deelnemers aan het fonds en eventueel ook met toekomstige deelnemers. Het delen van macro-langlevenrisico is potentieel aantrekkelijk omdat:

  • Dit risico op de markt niet of nauwelijks kan worden afgedekt,
  • Gepensioneerden een schok in de levensverwachting niet op kunnen vangen door bijvoorbeeld langer doorwerken,
  • Het delen met toekomstige opbouw het risicodraagvlak vergroot.

Merk op dat jongere generaties een toename in de levensverwachting in principe wel kunnen omzetten in extra arbeidzame jaren en dus meer jaren sparen bij een latere start van de uitkeringsfase. Daarbij is dan wel verondersteld dat bij een stijging van hun levensverwachting ook hun aantal jaren in goede gezondheid stijgt. Bij het delen van macro langleven risico met toekomstige opbouw geldt uiteraard weer de bekende afruil tussen welvaartswinst onder continuiteit en discontiunuiteitsrisico en verminderde transparantie.

In dit Topicality project zullen de effecten van een aantal manieren om langleven risico te delen in kaart worden gebracht, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het delen van dat risico via het biometrisch rendement (dus zonder buffer).

Lees paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners