Diversiteit in Pensioenfondsbesturen

Vanuit de SER is er behoefte om meer inzicht te krijgen in mogelijke belemmerende factoren voor het bevorderen van diversiteit. Het onderzoek bouwt waar mogelijk voort op bestaande kennis (bijvoorbeeld van MCPF, Pensioenlab, SEO). Verder wordt er een kwalitatief onderzoeksdesign voorgesteld. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in de perspectieven die besturen hebben op diversiteit en hoe dit hun diversiteitsbeleid en implementatie mogelijk beïnvloedt (Ely & Thomas, 2001). Daarnaast is het nodig om meer inzicht te krijgen in het wervings- en benoemingsproces. Tot slot, om diversiteit tot meerwaarde te laten zijn, is een lerende en inclusieve cultuur van belang waar leiderschap cruciaal is (Ashikali, Groeneveld & Kuipers, 2020). Het onderzoek beoogt hiermee meer inzichtelijk te maken welke factoren kunnen bijdragen aan of belemmerend werken voor een cultuur waarin diversiteit vanzelfsprekend is.

Centrale vraag: wat zijn mogelijke barrières die de diversiteit in pensioenfondsbesturen belemmeren en wat zijn bevorderende factoren?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners