werkprogramma 2019-2023

Mede op basis van evaluaties van Scientific Council, NWO en onze partners heeft Netspar voor de komende jaren de uitdagende onderzoeksagenda Netspar NexT en het daaraan gekoppelde Werkprogramma 2019-2023.

Onderzoeksagenda Netspar NexT, 2019 – 2023

In de uitdagende, vierjarige onderzoeksagenda staan drie thema’s centraal die van invloed zijn op de oudedagvoorziening in Nederland: uitwerking van het pensioenakkoord en de overgang naar het nieuwe pensioencontract, de ontwikkeling van financiële life-cycle planning en tenslotte een toekomstverkenning van maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer werken, groeiend aantal zzp’ers, nieuwe vormen van solidariteit en big data. Jaarlijks is er circa EUR 1 mln beschikbaar voor nieuw onderzoek. Aan de onderzoeksagenda is een uitgebreid programma voor kennisdeling en netwerkactiviteiten gekoppeld.

Evaluatierapporten

De onderzoeksagenda en het werkprogramma kwamen tot stand met inbreng vanuit verschillende evaluaties vanuit de wetenschap, NWO en de partners. Lees hier de evaluatierapporten.

Laatst bijgewerkt op 16 december 2019.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners