werkprogramma 2019-2023

Met ondersteuning van partners uit de pensioensector, beleidsmakers en wetenschappers, werkt Netspar aan de uitvoering van de uitdagende vierjarige onderzoeksagenda Netspar NexT en het daaraan gekoppelde Werkprogramma 2019-2023.

Met het werkprogramma geven we invulling aan onze missie: als denktank en kennisnetwerk bijdragen aan de voortdurende verbetering van de mogelijkheden voor financiering van de oude dag in Nederland.

Directeur Casper van Ewijk: “Alle partijen die samen Netspar vormen dragen actief bij aan de uitvoering van onze nieuwe, uitdagende onderzoeksagenda en het daaraan gekoppelde Werkprogramma 2019-2023. De inhoudelijke en financiële steun van onze partners maakt het mogelijk om niet alleen maatschappelijk relevante kennis te ontwikkelen, maar vooral ook breed te delen ten behoeve van een goed geïnformeerd pensioendebat.”

Evaluatierapporten
De onderzoeksagenda en het werkprogramma kwamen tot stand met inbreng vanuit verschillende evaluaties vanuit de wetenschap, NWO en de partners. De verschillende evaluatierapporten leest u hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners