werkprogramma 2019-2023

Mede op basis van evaluaties van Scientific Council, NWO en onze partners heeft Netspar voor de komende jaren de uitdagende onderzoeksagenda Netspar NexT en het daaraan gekoppelde Werkprogramma 2019-2023.

Onderzoeksagenda Netspar NexT, 2019 – 2023

In de uitdagende, vierjarige onderzoeksagenda staan drie thema’s centraal die van invloed zijn op de oudedagvoorziening in Nederland: uitwerking van het pensioenakkoord en de overgang naar het nieuwe pensioencontract, de ontwikkeling van financiële life-cycle planning en tenslotte een toekomstverkenning van maatschappelijke ontwikkelingen zoals langer werken, groeiend aantal zzp’ers, nieuwe vormen van solidariteit en big data. Jaarlijks is er circa EUR 1 mln beschikbaar voor nieuw onderzoek. Aan de onderzoeksagenda is een uitgebreid programma voor kennisdeling en netwerkactiviteiten gekoppeld.

Evaluatierapporten

De onderzoeksagenda en het werkprogramma kwamen tot stand met inbreng vanuit verschillende evaluaties vanuit de wetenschap, NWO en de partners. Lees hier de evaluatierapporten.

Laatst bijgewerkt op 16 december 2019.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners