Het pensioenperspectief van basisbanen

“Financiering voornaamste struikelblok voor toekomst basisbanen”

Diverse Nederlandse gemeenten experimenteren momenteel met pilots voor basisbanen; niet-reguliere, betaalde werkvormen voor mensen in de bijstand. Het gaat om mensen die naar verwachting geen baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen, maar die ook geen deel uitmaken van de doelgroep beschut werk. Meerdere politieke partijen en organisaties pleiten voor de grootschalige invoer van basisbanen. Daarbij is nog niet systematisch nagedacht over het pensioenperspectief van deze banen. Ter onderbouwing van de mogelijke politieke keuzes over de toekomst van basisbanen en om snel inzicht te hebben op mogelijke nieuwe witte vlekken, is in dit paper onderzocht wat het huidige pensioenperspectief van basisbanen is.

Lees de one pager

 

 

Kernboodschap voor de sector

  • In de discussie over basisbanen dienen (vooral) het belang van zinvol werk en het uitgangspunt dat alle werkenden een redelijke pensioenvoorziening verdienen, aan bod te komen.
  • Geef mensen bij het aanbieden van een basisbaan duidelijke informatie over hun pensioenperspectief.

 

Meer weten?

Lees het paper Het pensioenperspectief van basisbanen van Ton Wilthagen, Zeger Kluit en Michael Visser – Tilburg University.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners