Het pensioenperspectief van basisbanen

“Financiering voornaamste struikelblok voor toekomst basisbanen”

Diverse Nederlandse gemeenten experimenteren momenteel met pilots voor basisbanen; niet-reguliere, betaalde werkvormen voor mensen in de bijstand. Het gaat om mensen die naar verwachting geen baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen, maar die ook geen deel uitmaken van de doelgroep beschut werk. Meerdere politieke partijen en organisaties pleiten voor de grootschalige invoer van basisbanen. Daarbij is nog niet systematisch nagedacht over het pensioenperspectief van deze banen. Ter onderbouwing van de mogelijke politieke keuzes over de toekomst van basisbanen en om snel inzicht te hebben op mogelijke nieuwe witte vlekken, is in dit paper onderzocht wat het huidige pensioenperspectief van basisbanen is.

 

 

Kernboodschap voor de sector

  • In de discussie over basisbanen dienen (vooral) het belang van zinvol werk en het uitgangspunt dat alle werkenden een redelijke pensioenvoorziening verdienen, aan bod te komen.
  • Geef mensen bij het aanbieden van een basisbaan duidelijke informatie over hun pensioenperspectief.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners