Nieuw onderzoek: Netspar directie kent €750.000 toe aan drie themaprojecten

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project. De boogde startdatum van de projecten is 1 januari 2020.

Over het onderzoek
Arbeidsbeperkingen op hogere leeftijd; restricties en incentives (Arthur van Soest, TiU)
Welke maatregelen hebben een positief of negatief effect op langer doorwerken door oudere werknemers die kampen met een arbeidsbeperking? En welke mogelijkheden wordt hen geboden? In dit project wordt onderzocht met welke prikkels en beperkingen ouderen en personen met een werkbeperkend gezondheidsprobleem worden geconfronteerd, en hoe ze fulltime of parttime werken beïnvloeden.

Hoe achterhaal je de werkelijke voorkeuren van mensen voor duurzame beleggingen (Rob Bauer, UM)
Institutionele beleggers (zoals pensioenuitvoerders en verzekeraars) hebben te maken met maatschappelijke en wettelijke druk om de voorkeuren van individuen mee te nemen in strategische keuzes rondom een (duurzaam) beleggingsbeleid. Dit onderzoeksproject geeft een model waarmee deze voorkeuren in kaart gebracht kunnen worden, rekening houdend met mogelijke verstorende factoren zoals sociale wenselijkheid van antwoorden en ‘biases’.

Het effect van macro-prudentiele maatregelen op pensioenen en pensioenkeuzes, Stefan Hochguertel (VU Amsterdam)
De laatste jaren hebben financieel toezichthouders zoals ECB en DNB verschillende maatregelen genomen om financiële stabiliteit en economisch herstel te bevorderen. In dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van deze maatregelen én in hoeverre er ook effect is op pensioenen en pensioenvoorbereiding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners