Nieuw onderzoek: Netspar directie kent €750.000 toe aan drie themaprojecten

De Netspar-directie heeft, na wetenschappelijke toetsing door de Scientific Council en advies vanuit de Partner Research Council, drie aanvragen voor themaprojecten gehonoreerd met een grant van k€250 per project. De boogde startdatum van de projecten is 1 januari 2020.

Over het onderzoek
Arbeidsbeperkingen op hogere leeftijd; restricties en incentives (Arthur van Soest, TiU)
Welke maatregelen hebben een positief of negatief effect op langer doorwerken door oudere werknemers die kampen met een arbeidsbeperking? En welke mogelijkheden wordt hen geboden? In dit project wordt onderzocht met welke prikkels en beperkingen ouderen en personen met een werkbeperkend gezondheidsprobleem worden geconfronteerd, en hoe ze fulltime of parttime werken beïnvloeden.

Hoe achterhaal je de werkelijke voorkeuren van mensen voor duurzame beleggingen (Rob Bauer, UM)
Institutionele beleggers (zoals pensioenuitvoerders en verzekeraars) hebben te maken met maatschappelijke en wettelijke druk om de voorkeuren van individuen mee te nemen in strategische keuzes rondom een (duurzaam) beleggingsbeleid. Dit onderzoeksproject geeft een model waarmee deze voorkeuren in kaart gebracht kunnen worden, rekening houdend met mogelijke verstorende factoren zoals sociale wenselijkheid van antwoorden en ‘biases’.

Het effect van macro-prudentiele maatregelen op pensioenen en pensioenkeuzes, Stefan Hochguertel (VU Amsterdam)
De laatste jaren hebben financieel toezichthouders zoals ECB en DNB verschillende maatregelen genomen om financiële stabiliteit en economisch herstel te bevorderen. In dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van deze maatregelen én in hoeverre er ook effect is op pensioenen en pensioenvoorbereiding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners