Hoe voorkeuren voor duurzame investeringen ontlokken?

Onlangs heeft de EU een actieplan opgeleverd over financiering van duurzame groei, waarin “duurzame financiering” een belangrijke beleidspijler is. Verschillende acties houden direct verband met de taken van institutionele beleggers; zij dienen de voorkeuren van hun deelnemers voor duurzame investeringen te integreren in contractuele regelingen. Verder vraagt het actieplan expliciet om beleid rond integratie van duurzaamheid in beleggingsadviezen. Hoe kunnen institutionele beleggers, zoals pensioenaanbieders, de voorkeuren van hun klanten voor duurzaam beleggen identificeren? Dat is een uitdaging om twee redenen. In de eerste plaats moet de methode om deze voorkeuren te ontlokken, de vraag of effecten van maatschappelijke wenselijkheid overwinnen. Ten tweede is de voorkeur voor duurzaam beleggen afhankelijk van de mate waarin het verwachte financiële rendement wordt beïnvloed.

In ons project zullen we wetenschappelijke methoden ontwikkelen en valideren om voorkeuren en overtuigingen voor duurzaam beleggen te ontlokken en toe te passen bij verschillende financiële instellingen in verschillende Europese landen. We zullen de voorkeuren en overtuigingen van investeerders zowel in een passieve als een actieve keuzeomgeving meten en analyseren, door onderzoek te doen naar gedelegeerde investeringen en directe individuele investeringen. Verder onderzoeken we de rol van persoonlijke ervaringen en bevooroordeelde herinneringen daaraan in beide contexten. Tenslotte zullen we de resultaten valideren voor de verschillende soorten institutionele opstellingen en landen. Ons project zal een academische, praktische en beleidsbijdrage leveren door empirisch bewijs te leveren voor wanneer en waarom duurzaamheidsvoorkeuren en -overtuigingen van beleggers van invloed zijn op investeringsgedrag. Bovendien zullen we een valide methode ontwikkelen om duurzaamheidsvoorkeuren te ontlokken, die als basis kan dienen voor toekomstig onderzoek en zowel pensioenbeheerders als beleidsmakers kan informeren.

Dit project wordt mede gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL.

Lees alle projectpublicaties hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners