Netspar Magazine 23: Pensioenen en Europa

Op het terrein van pensioen vinden momenteel ontzettend veel ontwikkelingen in Europa plaats. In toenemende mate rijst dan ook de vraag wat de groeiende invloed van Europa gaat betekenen voor de Nederlandse pensioensector. Zo komt er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van beleggingen, informatievoorziening en transparantie op ons af. Er worden nieuwe, grensoverschrijdende pensioenproducten ontwikkeld en steeds meer mensen wonen en werken (voor korte of langere tijd) over de grens. Al deze ontwikkelingen brengen kansen en uitdagingen met zich mee voor de pensioensector.

In deze 23e editie van het Netspar Magazine belichten we een aantal dossiers uit Europa en kijken we naar de basis; de rol en invloed van Europa, de regelgeving, marktontwikkelingen, nieuwe producten en de (letterlijke) bewegingen van het individu over de Europese grenzen heen. Download het Magazine.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners