Netspar Magazine 23: Pensioenen en Europa

Op het terrein van pensioen vinden momenteel ontzettend veel ontwikkelingen in Europa plaats. In toenemende mate rijst dan ook de vraag wat de groeiende invloed van Europa gaat betekenen voor de Nederlandse pensioensector. Zo komt er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van beleggingen, informatievoorziening en transparantie op ons af. Er worden nieuwe, grensoverschrijdende pensioenproducten ontwikkeld en steeds meer mensen wonen en werken (voor korte of langere tijd) over de grens. Al deze ontwikkelingen brengen kansen en uitdagingen met zich mee voor de pensioensector.

In deze 23e editie van het Netspar Magazine belichten we een aantal dossiers uit Europa en kijken we naar de basis; de rol en invloed van Europa, de regelgeving, marktontwikkelingen, nieuwe producten en de (letterlijke) bewegingen van het individu over de Europese grenzen heen. Download het Magazine.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners