Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels. Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend

Wat kan Nederland leren van kapitaalgedekte pensioenstelsels in andere landen? Dat is de centrale vraag in deze Netspar Brief. De rol van de overheid, de sociale partners en de individuele deelnemers verschilt internationaal. In deze Brief onderscheiden we vier prototypen: het Provident Fund model (Maleisië, Singapore) met vergaande regelgeving door de overheid, het Social Partners model (Nederland, Zwitserland, Scandinavië) met een combinatie van zelfregulering door de sociale partners en regelgeving door de overheid, het Regulated Choice model (Australië, Chili) waarbij de overheid een spaarplicht oplegt aan individuele werkenden en de pensioenuitvoerders reguleert en het Induced Choice model (Nieuw Zeeland, VK, VS) met veel ruimte voor individuele keuzes in combinatie met standaardkeuzes (zgn. defaults).

Pers

Artikel in NRC Handelsblad door Eppo König.
Artikel in PensionPro FD door Frank van Alphen.
In een video-interview met Me Judice licht Marcel Lever het onderzoek en de conclusie kort toe.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners